Vitajte na našich stránkach…………..Welcome on our website

 

vlajka_sk

Každý človek chce byť v živote šťastný. Jedným so spôsobov ako nájsť svoje šťastie v živote, je vnútorná práca na sebe. Dovoľte nám privítať Vás na našej stránke, ktorá sa zaoberá vnútornou alchýmiou človeka, teda práve spomínanou vnútornou prácou na sebe samom a zmenami z nej vyplývajúcich.

Z taoistického pohľadu môže človek pracovať na svojom rozvoji na 5 úrovniach vytvárajúcich celok:
• telesnej úrovni
• energetickej úrovni
• mentálnej úrovni
• emočnej úrovni
• spirituálnej (duchovnej) úrovni

Cieľom tejto stránky je podávať kvalitné a overené informácie pre každého, kto sa rozhodol spraviť niečo so svojím životom.

vlajka_gb

Every person wants to be happy in his life. One way to find your happiness in your life is to work on yourself. Let us welcome you to our webpage devoted to „inner alchemy“ like an expression of meaning one`s inner work and following changes in his life.

From taoistic perspective can people work in their personal development on 5 levels creating a unit:
• physical level
• energetic level
• mental level
• emotional level
• spiritual level

This webpage`s goal is to give good and quality information for everyone, who decided to do something with his life.