Emócie – SMÚTOK, STRACH a ŠOK

//Emócie – SMÚTOK, STRACH a ŠOK

Emócie – SMÚTOK, STRACH a ŠOK

V tomto článku budeme pokračovať vo vysvetľovaní princípov vplyvu negatívnych emócií na ľudské telo a jeho zdravie z pohľadu klasickej čínskej medicíny. V minulom čísle sme si vysvetlili vplyv dvoch najčastejšie sa vyskytujúcich emócií, a to hnevu a obáv, na ľudský organizmus a dnes plynulo prejdeme k ďalším negatívnym emóciám, s ktorými sa stretávame v našom bežnom živote, a s ktorými nám samozrejme vie, okrem iného,  pomôcť aj klasická čínska medicína.

Ako sme si minule povedali, jedným zo základným princípov v čínskej medicíne je teória piatich elementov a už vieme, že hnev zodpovedá elementu dreva a ovplyvňuje celý systém ľudského tela a jeho častí prislúchajúcich práve tomuto elementu, a obavy prislúchajú k elementu zeme.

Dnes plynulo prejdeme k ďalšej emócii zodpovedajúcej elementu kovu a touto emóciou bude SMÚTOK. Ako už vieme, každá emócia môže mať rôznu intenzitu a to platí aj pre smútok. Táto „kovová“ emócia sa môže vyskytovať od klasického smútku až po žiaľ, stiesnenosť či negativitu a pocit separácie od sveta  a dokonca jej môžeme priradiť podľa čínskej medicíny aj depresie. V prípade, že zažívate tento smútok dlhodobo alebo veľmi intenzívne, môže negatívne ovplyvňovať celý rad procesov a častí tela, ktoré zodpovedajú elementu kovu, a tým budú v prvom rade pľúca, ale aj hrubé črevo, či koža, alebo nos. Každá emócia nejakým spôsobom ovplyvňuje tok energie Qi [čítaj čchi] v tele. Vieme už z minulého článku, že hnev smeruje energiu nahor ( napr. zdvíha krvný tlak,…) , zatiaľ čo obavy túto energiu zauzľujú. No smútok túto životnú energiu, ktorá podľa čínskej medicíny koluje v celom našom tele, konzumuje a pohlcuje.  Zároveň jednou z vlastností elementu kovu je jeho smerovanie dovnútra a „uzatváranie sa do seba“. Čiže na základe týchto vlastností si viete určite veľmi dobre predstaviť, čo s vami bude robiť dlhodobý smútok alebo veľmi silný žiaľ. Taký človek bude mať čoraz menej a menej energie a chuti do života, bude sa „uzatvárať“ so svojím smútkom do seba, čo po čase môže prejsť cez stiesnenosť až do depresií. Ako som spomínal, jednou z vlastností  elementu kovu je „uzatváranie sa do seba“, preto taký smutný človek bude stiahnutý, zhrbený a uzavretý. Prvou pomocou pri stavoch smútku je zmeniť postoj a držanie tela. Treba sa vystrieť a dovoliť pľúcam sa roztiahnuť a nabrať viac energie z čerstvého vzduchu. Vtedy človek „otvorí“ stiahnutý kov a oveľa lepšie sa mu bude s touto emóciou pracovať.  Samozrejme, že vystretý postoj a roztiahnuté pľúca s hlbokým dýchaním vás smútku nezbavia, ale dajú vám možnosť s ním lepšie pracovať. Ako každá emócia, aj smútok je váš subjektívny pocit, ktorý zažívate na základe vášho individuálneho a subjektívneho pohľadu na svet. Zmenou tohto pohľadu viete zmeniť aj reakcie v podobe vašich emócií. Pochopením, že napríklad strata, rozchod či iné situácie, ktoré zažívate, sú prirodzenou súčasťou života, vám pomôže úspešne pracovať s vašimi emóciami.

A keďže máme ešte trochu miesta v dnešnom článku, tak si napíšeme niečo málo o emócii zodpovedajúcej elementu vody a touto emóciou je STRACH.  Ako som písal v minulom článku, klasická čínska medicína striktne odlišuje strach a obavy. Hlavný rozdiel je v mechanizme pôsobenia na váš organizmus a tým zodpovedajúce zdravotné problémy.  Obavy prislúchajú elementu zeme a zauzľujú energiu. Sú to každodenné obavy a starosti, ktoré vám bežia v mysli, a z ktorých sa dá ťažko vymaniť. Sú to obavy ako: či som dosť dobrá matka, či ma nevyhodia z práce, či zaplatíme hypotéku, či stihnem daný projekt v uzávierke, čo si ľudia o mne pomyslia, ako to dopadne v budúcnosti  atď. Keďže vplývajú na element zeme, tak bude trpieť napr. slezina, pankreas, žalúdok, trávenie. Na druhú stranu strach je oveľa silnejšia emócia a zažívate ju napr. keď sa bojíte o svoj život či o život vášho blízkeho. Samozrejme aj strach  môžete pociťovať v rôznych intenzitách, a to od preľaknutia cez trvalý strach až po des. Ako som už spomínal, strach bude ovplyvňovať element vody a jemu prislúchajúce systémy tela čiže obličky, močový mechúr, celý močovo-pohlavný  systém, kosti, vlasy, zuby či uši. Určite ste počuli o jave, kedy ľuďom zažívajúcim veľmi silný strach alebo des, zbeleli vlasy alebo sa pomočili. Podľa čínskej medicíny je to práve kvôli vlastnostiam strachu sťahovať energiu smerom nadol a jeho príslušnosti k elementu vody a vplyvu na obličky. Sila obličiek sa vám totižto prejavuje na vlasoch a jednou z vlastností obličiek je pevne udržať stolicu a moč. Existuje ešte jeden veľmi veľký rozdiel medzi obavami a strachom. A to, že pri obavách rozmýšľate a stále vám tieto starosti „bežia“ v mysli. No pri strachu, keďže sťahuje energiu smerom nadol, nerozmýšľate a dokonca môže byť taký silný, že doslova „zmrznete“. No a ako pracovať so strachom? Nuž je to veľmi obsiahla a zložitá otázka. Ale aspoň načrtnem jeden aspekt. Často sa hovorí, že sa ľudia boja toho, čo nepoznajú. Preto sa v nevedomosti ukrýva jeden z aspektov strachu.

Na záver tohto článku by som sa chcel ešte zmieniť o jednej špecifickej emócii, ktorá síce prislúcha k elementu vody, ale ovplyvňuje stabilitu a element zeme a je to najextrémnejšia forma strachu a tým je ŠOK. Šok je jednorazový prežitok veľmi silného strachu v jedinom okamihu, ktorý podľa klasickej čínskej medicíny destabilizuje celý energetický systém človeka a dá sa nájsť v pulze pacienta aj dlhé roky po tom, čo zažil napríklad autonehodu alebo iný podobný zážitok. Vtedy sa odporúča pomocou rôznych posttraumatických terapií znovu nastoliť poriadok a stabilitu organizmu.

Pozitívne emócie, o ktorých si môžeme napísať v ďalších článkoch, vplývajú dobre na naše zdravie a robia nás šťastnými a stávame sa človekom s veľkým Č. Naopak negatívne emócie, ako už vieme, môžu svojím silným alebo dlhodobým pôsobením negatívne vplývať na naše zdravie, a preto dúfam, že vám tento článok aspoň trošku pomohol pochopiť mechanizmus ďalších pocitov vo vašom živote.

Autor: Ing.Petr Bílý

(vytvorené pre časopis TO SOM JA)

2017-12-04T15:25:45+00:00