Our school 2018-09-17T16:56:32+00:00

What is the school about?

Basic information about the study programme

Already next year we are opening a comprehensive three-year study of the basic principles of humans functioning  from the perspective of classical Chinese medicine, feng shui, energy-information systems and energy of the human body. Study provides an overview of the human functioning in all its levels, physical, energy, emotional, mental and spiritual.

Are you interested in studying? It is intended for all – for common people who want to help themselves and their families, as well as for therapists. 

I am interested

Who is the school intended for?

Focus on our school

You do not have to be a therapist or a professional. Our school is for everyone – for the general public (laypersons) and for the therapists. We offer information that will help you and your loved ones in common life. This school is for those who are looking for answers…. what’s happening around us and in us. How to create a reality around us and how to do correct decisions which create a world of personal satisfaction and fulfillment. For those who realize that everything is related to each other and are looking for connections of the inner world of man with the outside world.

Čo sa u nás naučíte počas troch rokov?

KLASICKÁ ČÍNSKA MEDICÍNA 

Teoretická časť
•Teória Yin a Yang
•Teória 5 elementov
•Učenie o vnútorných orgánoch a vnútornostiach
•Energia Qi (čchi), krv a telesné tekutiny
•12 riadnych akupunktúrnych dráh – meridiánov
•8 mimoriadnych akupunktúrnych dráh – meridiánov
•Akupunktúrne body na tele, ich funkcie a využitie
•Teória kmeňov a vetiev WU YUN LIU QI
•Vonkajšie a vnútorné príčiny chorôb
•Diagnostika tela a choroby
•Tvorba zdravotnej energetickej mapy človeka
•Symbolika ľudského tela a chorôb

Praktická časť
•Praktická diagnostika pulzu
•Diagnostika tela, tváre a jazyka
•Použitie akupunktúrnych bodov
•Bankovanie
•Moxovanie

FENG SHUI

Teoretická časť
•Zmysel tvarov v priestore z pohľadu elementov
•Interiéry a exteriéry
•5 mýtických zvierat
•Farby, ich symbolika a využitie
•Cirkulácia prúdenie energie QI v priestore
•Škola kompasu
•Škola lietajúcich hviezd
•BA GUA – trigramy a sektory
•Programovanie priestoru a budúcnosti
•Pozemky, záhrady, obchodné priestory,….
•Zdravotný aspekt Feng Shui
•Symbolika priestoru verzus zdravie človeka

Praktická časť
•Práca s projektmi, riešenie reálnych priestorov a problémov
•Práca s kyvadlom
•Diagnostika priestoru – geopatogénne zóny
•Feng Shui a arteterapia – ako si vytvoriť obraz

BIOENERGETIKA

Teoretická časť
•Energo-informačné systémy
•Energetické pohľady na človeka
•Čakrický podsystém človeka
•Energo-informačné čistenie priestoru
•Geopategénne zóny
•Technogénne zóny
•Eugénne zóny
•Energetická hygiena človeka
•Tvarové žiariče a ich vplyv na okolie
•Vonkajšie vplyvy na človeka
•Diagnostika “na diaľku”
•Liečenie “na diaľku”

Praktická časť
•Kultivačné vnútorné cvičenia na zlepšenia zdravia
•Meditácie – od relaxačných až po liečebné
•Qigong – zdravotné energetické cvičenia
•Bioenergetické liečenie
•Energo-hygiena tela a priestoru

Trvanie, miesto a spôsob výučby

Dôležité informácie pre všetkých záujemcov

Ide o 3 stupne štúdia v trvaní 3 rokov. Jednotlivé úrovne sú nastavené tak, aby ako celok vytvárali komplexný pohľad na veci okolo nás a v nás. V triede bude 20-25 ľudí, aby bol zabezpečený osobný prístup lektora nielen v teoretických, ale aj v praktických častiach.

Ako BONUS máte v našej škole možnosť spätne ZADARMO navštevovať semináre v nižších ročníkoch (druháci môžu chodiť sa semináre prvého ročníka a tretiaci majú možnosť chodiť na semináre prvákov aj druhákov)

!!! AKCIA FIRST MINUTE !!! na zvýhodnené školné do 15.8.2018……1100 euro

Ako každý rok tak aj v r. 2019 otvárame LEN jednu víkendovú triedu.

Ku dnešnému dňu: už len 17 miest voľných

Vždy jeden víkend v mesiaci (sobota, nedeľa)
K dispozícii budú MP3 nahrávky a všetky potrebné materiály.
Začiatok nového 1.ročníka: 26.-27. január 2019 v Bratislave

Mám záujem

Lektori

cinska medicinaIng. Petr Bílý – hlavný lektor
čínska medicína, feng shui, energetika, symbolika, qigong
 
cinska medicinaIng. Ivan Odzgan
dietetika, feng shui, meditácie
 
cinska medicinaIng. Pavel Gurecký

čínska medicína, zdravotné cvičenia qigong

 
cinska medicinaBc. Petra Sirotová
čínska medicína, dietetika
 
cinska medicinaIng. Martin Šiška

čínska medicína, zdravotné cvičenia qigong

 
Ing. Roman Odgzan

čínska medicína

 

Prihlásenie a bližšie info na info@inner-alchemy.eu

Telefonicky na +421 905 234 844

Cena

AKCIA FIRST MINUTE….cena 1100 €……do 15.8.2018

1200€/rok……….do 15.11.2018            

1500€ /rok…….. po 15.11.2018           

Možnosť aj individuálneho splátkového kalendára.

Ponúkame zľavy pre majiteľov INNER ALCHEMY CARD, skupinové zľavy a zľavy pre rodinných príslušníkov

Mám záujem

“Our seminars, inner alchemy school or our materials, videos and blogs give you deep view how human body works on all its levels – physical, energetic, emotional, mental or spiritual.”

Ing. Petr Bílý