Pozitívne emócie elementu DREVO

//Pozitívne emócie elementu DREVO

Pozitívne emócie elementu DREVO

V rámci série článkov na tému klasická čínska medicína a emócie sme v posledných dvoch článkoch rozoberali vplyv negatívnych emócií na ľudské zdravie. Povedali sme si niečo málo o hneve, obavách, strachu, smútku, ba aj o šoku.  Dnes sa budeme síce zaoberať emóciami, ale trochu inak ako ste zvyknutí. Je pravda, že sa vo všeobecnosti ľudia v článkoch, knihách alebo pri rôznych terapiách  zaoberajú skôr riešením negatívnych emócií, ale v klasickej čínskej medicíne máme aj emócie pozitívne, ktoré sa, podobne ako tie negatívne, používajú pri diagnostike zdravotného stavu pacienta. A práve pozitívne emócie a ich vplyv na vaše zdravie, budú hlavnou témou ďalších článkov.

Skôr ako začnem popisovať jednotlivé emócie, rád by som ešte vysvetlil akým spôsobom pozerá čínska medicína na ich mechanizmus a vplyv na organizmus. Okolo každého orgánu je tzv. „emočná energia“. V prípade, že zažívame pozitívne emócie, ktoré si samozrejme počnúc dnešným článkom rozoberieme, tak podporujeme orgán zodpovedajúci danej emócii, vyživujeme tým energiu srdca ( v čínskej medicíne nazývaného „cisár“ ) a stávame sa Človekom s veľkým „Č“ (vľúdnosť, schopnosť cítiť lásku, empatiu, láskavosť, pozitivizmus či entuziazmus, atď.). Avšak ako sme si povedali v predchádzajúcich článkoch, v prípade, že zažívame dlhodobo alebo silné negatívne emócie, tak túto „emočnú energiu“ prislúchajúceho orgánu narušujeme, a tým potom môžeme negatívne ovplyvniť jeho zdravé fungovanie.

V prvom článku o emóciách sme si povedali, že čínska medicína pracuje s pojmom „5 elementov“ a práve dnes si rozoberieme pozitívne emócie, ktoré patria k elementu dreva. Tomuto elementu patria orgány PEČENEŽLČNÍKU. Len pripomeniem, že negatívna emócia, ktorá vplýva na tieto dva orgány je HNEV a FRUSTRÁCIA. Podľa čínskej medicíny v pečeni sídli vaša duša, a preto ak robíte v živote to, čo by ste chceli robiť; ste s tým, s kým by ste chceli byť, alebo ste v živote tam, kde by ste chceli byť, tak vo vnútri pociťujete ZMYSLUPLNOSŤ, a na základe čoho automaticky cítite ENTUZIAZMUS. Čiže jednoducho povedané, ak žijete svoj život tak ako chcete a vo vnútri máte pocit, že „to“ má zmysel, tak podporujete v sebe element dreva, ktorý sa vyznačuje veľkou silou a pohybom, a to sa bude vo vás prejavovať ako prirodzený entuziazmus. Všetci určite poznáte ten pocit, kedy ste robili niečo, v čom ste videli zmysel a dokázali by ste v tom zotrvať veľmi dlho, pretože vás to vnútorne napĺňalo. Týmto vyživujete orgány pečene a žlčníku. Na druhú stranu, ak v niečom nevidíte zmysel alebo robíte niečo, z čoho máte zlý pocit, tak emócie, ktoré sa objavia sú hnev a frustrácia a tie, ako už vieme, môžu poškodiť zdravé fungovanie už spomenutých orgánov. Aj zo svojej práce s klientmi viem, že v živote nie je vždy jednoduché robiť to, čo by sme chceli robiť alebo si vytvárať život podľa seba. Ale bez ohľadu na to, či to jednoduché je alebo nie je, predsa len život je váš a ako ho prežijete je len na vás a je vo vašich rukách. Minulosť sa nevráti a budúcnosť je nejasná. Jediné čo máte je TERAZ. Ste jediní, ktorí môžu so svojím životom a pocitmi niečo urobiť. Je to len a len na vás.

Elementu dreva zodpovedajú ešte dve veci, ku ktorým by som rád napísal ešte zopár riadkov, a nimi sú VĽÚDNOSŤSCHOPNOSŤ CÍTIŤ LÁSKU. Čínska medicína vníma vľúdnosť z pohľadu správania sa voči druhým ľuďom ako jeden zo zdravých prejavov elementu dreva a konkrétne orgánu pečene. Pečeň, okrem iným funkcií, má aj za úlohu pomáhať nadväzovať  vzťahy s druhými ľuďmi. Túto úlohu zohráva práve v schopnosti sa vľúdne správať voči druhým ľuďom, ale aj v schopnosti lásky, o ktorej si napíšeme o chvíľu. A aby sme to pochopili v širšom kontexte, vysvetlíme si to aj z druhej strany. Sami viete, že ak niekto pociťuje negatívne emócie ako sú hnev či frustrácia, tak je jeho schopnosť byť vľúdnym voči druhým veľmi oslabená, ba často až nulová. Čiže klasická čínska medicína pri svojej diagnostike človeka nepozerá len na prejavy alebo následky hnevu či frustrácie, ale pozerá sa aj na správanie človeka a v tomto konkrétnom prípade týkajúceho sa elementu dreva aj na schopnosť či neschopnosť sa vľúdne správať voči svojmu okoliu.

V neposlednom rade je v prípade zdravého fungovania elementu dreva ešte jeden prejav pozitívnej emócie, ktorý sme už spomenuli pred chvíľou, a to schopnosť cítiť lásku. To, že dokážeme pociťovať lásku je prirodzené všetkým ľuďom, no veľmi často sa stáva, že po negatívnych životných skúsenostiach vo vzťahu a s partnermi ( podvody, rozchody, …) sa človek emočne uzavrie a jeho schopnosť  pociťovať lásku je zablokovaná. Samozrejme s tým sú spojené už spomínané negatívne emócie ako je hnev či krivda, ktoré dlhodobo oslabujú orgán pečene. Samozrejme v prípade, že ste zažili nejakú takúto negatívnu skúsenosť a viete alebo cítite, že ste „zranení“ , alebo že sa vaše srdce „zavrelo“ alebo ste „stratili“ schopnosť cítiť lásku, tak vám nepomôže podporovať pečeň jedlom alebo rôznymi prípravkami.  Čiže jednoducho povedané tieto negatívne emócie a bloky, o ktorých hovoríme, môžu oslabovať element dreva a tým aj funkcie pečene a žlčníka, ale to, že si dáte fyzicky na poriadok pečeň a žlčník, vám nevyrieši vaše emočné problémy. Takéto emočné bloky sa dajú odstrániť len na emočnej úrovni pochopením danej situácie a zmenou vášho pohľadu. Terapií a možností ako toho dosiahnuť je nepreberné množstvo a každému človeku vyhovuje niečo iné. Najdôležitejšie však je, aby ste boli v živote šťastní a zažívali tak, čo najviac pozitívnych emócií a postupne sa stávali Človekom s veľkým „Č“.

Autor: Ing.Petr Bílý

(vytvorené pre časopis TO SOM JA)

2017-12-04T15:25:29+00:00