Pozitívne emócie elementu OHEŇ

//Pozitívne emócie elementu OHEŇ

Pozitívne emócie elementu OHEŇ

Pre tých, ktorí sa pridali k nášmu „seriálu“ o emóciách z pohľadu klasickej čínskej medicíny až teraz, len pripomeniem, že sme si v predchádzajúcich článkoch rozobrali fungovanie a vplyv emócií na ľudský organizmus a tým pádom aj na jeho zdravie, priradenie emócií k jednotlivým elementom, kompletne sme prebrali negatívne emócie a v poslednom článku sme začali rozoberať a popisovať vplyv emócií pozitívnych a to predovšetkým emócie prislúchajúce k elementu dreva.

V dnešnom článku budeme pokračovať v téme pozitívnych emócií a konkrétne si rozoberieme element OHŇA a k nemu prislúchajúce pozitívne emócie a ctnosti akými sú SLUŠNOSŤ, MIER, SÚCIT a schopnosť pociťovať ŠŤASTIE. Ako sme si už povedali, podľa klasickej čínskej medicíny, pozitívne emócie podporujú daný orgán, ku ktorému prislúchajú, podporujú naše srdce a robia z nás Človeka s veľkým „Č“. Element ohňa je v tomto veľmi špecifický, pretože sa všeobecne jeho vlastnosti priraďujú ku spirituálnej stránke človeka a tomu zodpovedajú aj práve vymenované pozitívne emócie a cnosti. A keďže podľa čínskej medicíny prislúchajúci „ohnivý“ orgán je srdce, tak sa ho tieto emócie týkajú ešte viac. Dalo by sa priam povedať, že tieto pocity „vychádzajú“ zo srdca.

V prípade, že váš element ohňa je v poriadku, tak ste schopní mať jednu z pozitívnych cností, ktoré sa v dnešnom rýchlom a agresívnom svete pomaly vytrácajú, a tým je SLUŠNOSŤ. V tomto prípade chápaná ako slušnosť v jednaní s druhými ľuďmi, schopnosť správať sa adekvátne a s primeranou jemnosťou voči partnerovi, rodine, ale aj cudziemu človeku. Na druhú stranu, ak je element ohňa akýmkoľvek spôsobom oslabený či nevyvážený, tak sa to môže negatívne odraziť na vašich orgánoch k nemu prislúchajúcich, a to SRDCI, PERIKARDU (obal srdca) a TENKOM ČREVE a samozrejme aj na schopnosti rozlišovať, čo je voči druhému človeku slušné a čo už nie, na čo samozrejme neexistujú všeobecné tabuľky, ale líšia sa od človeka k človeku a od kultúry ku kultúre. Správne fungujúci element ohňa „osvetľuje“ myseľ človeka, a tým mu dáva aj schopnosť rozlíšiť čo voči tomu druhému slušné je a čo už nie.

Ďalším prejavom „zdravého“ ohňa je pozitívny mentálny stav, ktorý nazývame MIER. V dnešnej dobe môžete nájsť veľmi veľa článkov a kníh o tom, ako nájsť mier v duši, v srdci, v živote, v mysli a atď. Množstvo techník ako meditovať, ako dýchať, ako cvičiť, ako meniť náhľad na seba a na svet. Hľadanie mieru je dokonca cieľom veľkého množstva filozofických či náboženských smerov. Z tohto pohľadu klasická čínska medicína definuje mier ako stav mysle, kde srdce (nazývané „cisár“, ktorého jedným z prejavov je aj naša myseľ) je v pokoji a nie je vyrušované žiadnou negatívnou emóciou. O vnútornom mieri a spôsobe ako ho dosiahnuť by sa dal napísať celý časopis, ale základom k dosiahnutiu vnútorného mieru je pochopenie a akceptovanie sveta a života, ktorý žijeme a začať v ňom „svietiť“. Minimalizovať  negatívne emócie a pokúsiť sa zažívať emócie pozitívne, a tým vyživovať svoje srdce, a tým pádom aj harmonizovať element ohňa. Je to dlhodobý proces, ale život máme na to, aby sme v ňom boli spokojní a šťastní. A o tom je hlavne náš život. BYŤ ŠŤASTNÍ.

A to už sme u ďalšieho zdravého prejavu elementu ohňa, a to schopnosťou byť šťastný, alebo vedieť zažívať šťastie. Akokoľvek to však napíšeme, keď sa tak nad tým zamyslíte, tak všetko čo robíme, robíme preto, aby sme boli šťastní. Dokonca aj vtedy, keď si máme vybrať medzi dvomi zlými vecami, vyberáme menšie zlo. Snažíme sa plánovať, konať a riešiť každodenné situácie, aby nám čo najviac vyhovovali a aby sme napĺňali svoje potreby na akejkoľvek úrovni. Samozrejme, že niekedy veci nevychádzajú tak, ako by sme chceli, ale aj o tom je život. Ale šťastie sa dá definovať rôzne a pre každého človeka je šťastie veľmi subjektívne. V Číne existuje jedna veľmi známa kaligrafia, ktorá obsahuje 100 znakov, pričom každý znak je iný a zároveň sa v niečom podobá na ostatné, ale v preklade všetky znamenajú to isté…. šťastie. Táto kaligrafia ukazuje rôzne podoby písania znaku šťastia ako prejav podôb šťastia v bežnom živote. Čiže verím v kútiku duše, že aj prečítanie tohto článku vám trochu pomôže pri hľadaní vášho osobného šťastia a tým pádom aj naplneného života.

V neposlednom rade by som ešte spomenul posledný pozitívny „ohnivý“ pocit, a tým je SÚCIT. Tak ako mier alebo láska, tak aj súcit je dôležitou súčasťou mnohých filozofických či náboženských smerov. Súcit vždy pociťujete s druhým človekom a určitým spôsobom vás súcit s ním spája. Ale treba rozlišovať medzi súcitom a ľútosťou. Pri ľútosti nechápete a nesúhlasíte so situáciou, v ktorej sa ten druhý človek ocitol a ľutujete ho a tým pádom sa od neho „oddeľujete“ a veľmi často ľútosť potom so sebou prináša negatívne emócie ako smútok či hnev. Zatiaľ čo súcit je vždy spojený s láskou a pochopením danej situácie a keďže súcitíte  s ním, tak sa dá povedať, že ste určitým spôsobom spojení.

V ďalšom článku si rozoberieme pozitívne emócie, ctnosti a pocity, ktoré zodpovedajú  elementu zem, a tými sú vnútorná vyrovnanosť a stabilita, bezpečie a schopnosti pociťovať sympatiu či vedieť zažívať spokojnosť vo svojom vnútri.

2017-11-03T09:33:39+00:00