O čom je naše štúdium?

Základné oboznámenie so štúdiom

Každý rok otvárame komplexné trojročné štúdium základných princípov fungovania človeka z pohľadu klasickej čínskej medicíny, feng shui , energo-informačných systémov a energetiky ľudského tela. Štúdium poskytne celkový prehľad o fungovaní človeka na všetkých jeho úrovniach, a to fyzickej, energetickej, emočnej, mentálnej a spirituálnej.

Máte záujem o štúdium? Je určené pre všetkých – pre laikov, ktorí chcú pomôcť sebe a svojej rodine a aj pre terapeutov.

Mám záujem

Pre koho je škola určená?

Zameranie našej školy

Nemusíte byť ani terapeut ani profesionál. Naša škola je pre všetkých – pre širokú verejnosť (laikov) aj pre terapeutov. Ponúkame informácie, ktoré vám a vašim blízkym pomôžu v bežnom živote. Táto škola je pre tých, ktorí hľadajú odpovede o tom, čo sa deje okolo nás a v nás. O tom ako si vytvárať okolo seba realitu, v ktorej budeme robiť vedomé a správne rozhodnutia a tak vytvárať svet osobnej spokojnosti a naplnenia.Pre tých, ktorí si uvedomujú, že všetko so sebou súvisí a hľadajú prepojenia vnútorného sveta človeka s vonkajším okolím.

Čo sa u nás naučíte počas troch rokov?

KLASICKÁ ČÍNSKA MEDICÍNA 

Teoretická časť
•Teória Yin a Yang
•Teória 5 elementov
•Učenie o vnútorných orgánoch a vnútornostiach
•Energia Qi (čchi), krv a telesné tekutiny
•12 riadnych akupunktúrnych dráh – meridiánov
•8 mimoriadnych akupunktúrnych dráh – meridiánov
•Akupunktúrne body na tele, ich funkcie a využitie
•Teória kmeňov a vetiev WU YUN LIU QI
•Vonkajšie a vnútorné príčiny chorôb
•Diagnostika tela a choroby
•Tvorba zdravotnej energetickej mapy človeka
•Symbolika ľudského tela a chorôb

Praktická časť
•Praktická diagnostika pulzu
•Diagnostika tela, tváre a jazyka
•Použitie akupunktúrnych bodov
•Bankovanie
•Moxovanie

FENG SHUI

Teoretická časť
•Zmysel tvarov v priestore z pohľadu elementov
•Interiéry a exteriéry
•5 mýtických zvierat
•Farby, ich symbolika a využitie
•Cirkulácia prúdenie energie QI v priestore
•Škola kompasu
•Škola lietajúcich hviezd
•BA GUA – trigramy a sektory
•Programovanie priestoru a budúcnosti
•Pozemky, záhrady, obchodné priestory,….
•Zdravotný aspekt Feng Shui
•Symbolika priestoru verzus zdravie človeka

Praktická časť
•Práca s projektmi, riešenie reálnych priestorov a problémov
•Práca s kyvadlom
•Diagnostika priestoru – geopatogénne zóny
•Feng Shui a arteterapia – ako si vytvoriť obraz

BIOENERGETIKA

Teoretická časť
•Energo-informačné systémy
•Energetické pohľady na človeka
•Čakrický podsystém človeka
•Energo-informačné čistenie priestoru
•Geopategénne zóny
•Technogénne zóny
•Eugénne zóny
•Energetická hygiena človeka
•Tvarové žiariče a ich vplyv na okolie
•Vonkajšie vplyvy na človeka
•Diagnostika „na diaľku“
•Liečenie „na diaľku“

Praktická časť
•Kultivačné vnútorné cvičenia na zlepšenia zdravia
•Meditácie – od relaxačných až po liečebné
•Qigong – zdravotné energetické cvičenia
•Bioenergetické liečenie
•Energo-hygiena tela a priestoru

Trvanie, miesto a spôsob výučby

Dôležité informácie pre všetkých záujemcov

Ide o 3 stupne štúdia v trvaní 3 rokov. Jednotlivé úrovne sú nastavené tak, aby ako celok vytvárali komplexný pohľad na veci okolo nás a v nás. V triede bude 20-25 ľudí, aby bol zabezpečený osobný prístup lektora nielen v teoretických, ale aj v praktických častiach.

Ako BONUS máte v našej škole možnosť spätne ZADARMO navštevovať semináre v nižších ročníkoch (druháci môžu chodiť sa semináre prvého ročníka a tretiaci majú možnosť chodiť na semináre prvákov aj druhákov)

Ako každý rok tak aj v r. 2023 otvárame LEN jednu víkendovú triedu.

!!! Ku dňu 30.5.2022 : ešte 15 miest voľných v novom 1.ROČNÍKU 2023 !!!

Vždy jeden víkend v mesiaci (sobota, nedeľa)
K dispozícii budú MP3 nahrávky a všetky potrebné materiály.
Začiatok nového 1.ročníka:  28.-29.január 2023 v Bratislave

Tu si môžete stiahnuť potrebné PDF :

Pozvánka a plán na nového behu Školy vnútornej alchýmie (IAS) v PDF – január 2023

Dátumy nového behu Školy vnútornej alchýmie (IAS) v roku 2023 v PDF

Prihláška do nového ročníka Školy vnútornej alchýmie (IAS) v DOC – január 2023

V prípade záujmu a urýchlenia prihlasovacieho procesu si stiahnite a vyplňte prihlášku a zašlite ju na náš mail info@inner-alchemy.eu

Mám záujem

Lektori

cinska medicinaIng. Petr Bílý – hlavný lektor
čínska medicína, feng shui, energetika, symbolika, qigong
 
cinska medicinaIng. Ivan Odzgan
dietetika, feng shui, meditácie
 
cinska medicinaIng. Pavel Gurecký

čínska medicína, zdravotné cvičenia qigong

 
cinska medicinaBc. Petra Sirotová
čínska medicína, dietetika
 
cinska medicinaIng. Martin Šiška

čínska medicína, zdravotné cvičenia qigong

 
Ing. Roman Odgzan

čínska medicína

 

Prihlásenie a bližšie info na info@inner-alchemy.eu

Telefonicky na +421 905 234 844

Cena

TERAZ PREPIEHA AKCIA FIRST MINUTE:  cena do 31.7.2022 LEN 1000 € !!!

1200€/rok……….do 31.12.2022            

1500€ /rok…….. po 31.12.2022           

Možnosť aj individuálneho splátkového kalendára.

Ponúkame  skupinové zľavy a zľavy pre rodinných príslušníkov

Mám záujem

„Naše semináre, škola vnútornej alchýmie či všetky materiály, videá a blogy vám dajú prehľad o fungovaní človeka na všetkých jeho úrovniach, a to fyzickej, energetickej, emočnej, mentálnej a spirituálnej.“

Ing. Petr Bílý