Rozdiel medzi TCM (traditional chinese medicine) a CCM (classical chinese medicine)

Čoraz častejšie sa ľudia stretávajú okrem všeobecného pojmu „čínska medicína“ aj s prívlastkami ako „tradičná“ (TCM) a „klasická“ (CCM). Tento článok má pomôcť trochu vysvetliť a pochopiť o čom čínska medicína je a aké sú rozdiely práve medzi TCM a CCM.

Obidva smery majú rovnaké základné princípy a pracujú s energetickými dráhami a liečia pacienta na rovnakom pochopení tela a jeho fungovania. Obidve pomáhajú pacientovi no hlavný rozdiel je v spôsobe diagnostiky a prístupe liečby.

Veľmi často sa ľudia pýtajú či je lepšia TCM alebo CCM…..moja odpoveď by začínala protiotázkou. Je lepšia cez z BA do TT po diaľnici, či cez Senec alebo cez Modru? Je to len uhol pohľadu a požiadaviek. Ak chcete čo najrýchlejšie, potom cez diaľnicu, ak chcete vidieť peknú krajinu a dať si pri tom vínko, tak cez Modru a keď chcete zaujímavú cestu a vykúpať sa v jazerách tak cez Senec. Chápete kam tým smerujem? Nie je lepšie jedno od druhého. Je len iný prístup. A vždy závisí od terapeuta, pacienta a ich „vzťahu“.

TCM – Tradičná čínska medicína

CCM – Klasická čínska medicína

 • Diagnostika podľa štandardov – hlavný dôraz na pozorovanie tela a otázky na symptómy pacienta, 28 základných všeobecných pulzov
 • Individuálna diagnostika s hlavným dôrazom na subjektívne cítenie pulzu na kvantitatívnej a kvalitatívnej úrovni – aj každý orgán zvlášť
 • Možnosť sa učiť z kníh; presný a veľmi prehľadný systém
 • Potreba učiteľa a jeho osobnej skúsenosti, učenie cez prax a skúsenosť
 • Väčší počet ihiel + podporné techniky ako bankovanie, moxibúcia, fytoterapia (liečba bylinami), tuina (liečebná masaž), aurikuloterapia (terapia na bodoch na uchu)
 • Menší počet ihiel a ovplyvňovaných bodov (možnosť aj podporných techník)
 • Pracuje s telom, ale vie samozrejme veľmi dobre ovplyvňovať aj psychiku (spánok, emočné problémy, atď).
 • Pracuje hlavne s psychikou, mysľou, emočnou energiou, energiou predkov, aj starovekými alchymistickými pohľadmi na človeka, práca so symbolikou, hexagramy
 • Použitie bodov podľa ich vplyvu na symptómy a syndrómy. Pracuje predovšetkým s 12 hlavnými meridiánmi + 2 extra meridiánmi + extra body
 • Použitie bodov podľa vplyvu na tok a kvalitu energie. Pracuje s 12 hlavnými meridiánmi, 8 extra dráhami, ale aj so spojkami a vnútornými priebehmi dráh.
 • Základ diagnostiky a liečby podľa symptómov a syndrómov
 • Základ diagnostiky a liečby podľa 5 elementov a ich vzťahov
 • Liečba nezávisí od ročných období, ani od dátumu narodenia ani od pohlavia
 • Liečba závisí od ročných období, od dátumu narodenia aj od pohlavia, dokonca aj od práce či situácie v živote.
 • Historicky – základ v pragmatickej filozofii – konfucianizmus + podporná liečba pre fytoterapiu (liečba bylinami)
 • Historicky – základ v naturálnej filozofii – taoizmus – práca s duchom, vonkajšími a vnútornými energiami, spojenie s prírodou

Príklad: 10 pacientov s rovnakou bolesťou na bokoch hlavy a spánkoch.

Pre TCM aj CCM je to prejav stagnácie energie pečene a jeho yangového aspektu čiže žlčníka, keďže jeho energetická dráha prechádza po bokoch hlavy a okolo spánkov. Ale hlavné rozdiely sú v prístupe k diagnostike a liečbe:

v TCM – rovnaký prístup a rovnaká liečba pre všetkých pacientov podľa tabuliek a štandardov, väčší počet ihiel a ovplyvňovaných bodov, cieľom liečby je vyriešenie  symptómov a syndrómov pacienta a jeho problému, s ktorým prišiel.

v CCM – individuálny prístup podľa dátumu narodenia a pohlavia (každý dostane inú terapiu), menší počet ihiel, cieľom je vyriešenie daného problému pacienta, ktorý môže zahŕňať aj zmenu jeho pohľadu na svet alebo jeho tendencií správania v živote.

Autor: Ing.Petr Bílý